Beleggen met beleid

Voordat je gaat beleggen moet je eerst bepalen of je dat zelf wil doen, of wil laten doen en bij wie je dat wil doen. Veel beleggers zijn bij grootbanken steeds meer tussen wal en schip geraakt. Fintessa vult dit gat op. Wij hebben echt persoonlijke aandacht voor onze cliënten. Daarnaast hebben we een duidelijke visie waar wij ons consequent aan vasthouden. Dat betekent onder andere dat we in al onze uitingen altijd eerlijk, helder en duidelijk zijn naar (potentiële) cliënten en andere geïnteresseerden over waarin we beleggen, hoe we dat doen en waarom. We zijn onafhankelijk, beleggen alleen in liquide, op de beurs verhandelbare effecten en zijn volledig transparant over de kosten. Fintessa moet een partij zijn waarop onze cliënten kunnen bouwen.

Wij zijn een zelfstandige, actieve en onafhankelijke vermogensbeheerder. Die onafhankelijkheid geeft ons het grote voordeel om voor onze cliënten altijd de voor hen meest optimale keuzes voor de langere termijn te maken. Wij hebben geen eigen producten, dus we hoeven hen niets te verkopen. Het belang van onze cliënten staat bij al ons handelen voorop.

Niet iedereen is hetzelfde of heeft dezelfde (financiële) doelen en dat is maar goed ook. Niet iedereen is geschikt om te beleggen. Zo zijn er beleggers en mensen die in het verleden niet hebben willen beleggen maar zich daar door de lage of negatieve rente op de spaarrekening wel min of meer toe gedwongen zien. Bij Fintessa voelen vooral mensen zich thuis die geen zin, tijd of kennis hebben wat betreft beleggen. Omdat beleggen nu eenmaal altijd risico inhoudt, moeten zij wel de financiële ruimte en mogelijkheden hebben om meer risico te nemen.

Wij hebben heel veel verschillende soorten cliënten die zich thuis voelen bij ons. Iedere cliënt krijgt zijn of haar eigen accountmanager. Daarbij proberen we altijd te zoeken naar degene die het beste bij hem of haar past. Het contact tussen cliënt en accountmanager is, naast natuurlijk het onafhankelijke beleggingsbeleid van Fintessa met duidelijke keuzes, één van onze belangrijkste redenen van ons bestaansrecht. Dat persoonlijke contact moet goed zijn en aansluiten bij de wensen en behoeften van de persoon in kwestie.

Ons beleggingsbeleid is goed te doorgronden en, wat wellicht nog belangrijker is, volledig transparant. We beleggen nooit in beleggingsfondsen maar uitsluitend in individuele aandelen en obligaties, aangevuld met beursgenoteerde ETF’s; indextrackers voor bepaalde thema’s (cybersecurity, etc.).

Een ander belangrijk punt dat ons onderscheidt van andere partijen is dat wij een vermogensbeheerder zijn die streeft naar groei op de (middel)lange termijn en niet naar kortetermijnwinst. Onze cliënten geven ons een mandaat waarin wij vrij zijn om te handelen in effecten binnen de afspraken die wij met hen hebben gemaakt. Onze cliënten vormen de maat voor ons beheer. Vooraf wordt eerst de gehele financiële positie en risicobereidheid uitgebreid in kaart gebracht. Het risicoprofiel dat zo ontstaat wordt dus met veel zorg samengesteld. In ruil daarvoor krijgen cliënten rust, want zij hoeven niet (meer) dagelijks met de beurs bezig te zijn.

Helaas beschikken wij niet over een glazen bol. Het is onmogelijk om de koersen van aandelen en obligaties te voorspellen en de soms grillige besluiten van centrale banken en bestuurders van landen. Rendement en risico gaan altijd hand in hand en, zoals vaak valt te lezen bieden rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Wij streven er echter naar om ons zo min mogelijk te laten afleiden door de waan van de dag. In plaats daarvan streven we naar een stabiel rendement op de (middel)lange termijn.

Fintessa is niet direct geschikt voor de snelle speculant maar wel voor hen die op zoek zijn naar een stabiel rendement op de langere termijn. Wij vinden dat je moet proberen om met zo min mogelijk risico je (beleggings)doelen na te streven. Daarbij is het verstandig om niet met alle winden mee te waaien. Juist bij tegenwind is het zaak te proberen koers te houden.

Wij beleggen bij voorkeur in de grote multinationals van deze wereld. Bij het actief selecteren van geschikte ondernemingen om in te beleggen kijken wij altijd heel zorgvuldig naar de (financiële) fundamenten van de ondernemingen. Daardoor zullen er niet snel heel grote uitslagen naar boven of beneden zijn in het rendement. Door een goede spreiding over veel verschillende sectoren en diverse valuta worden de risico’s gereduceerd. Het levert op de (middel)lange termijn niet alleen het meeste op, maar het wordt door onze cliënten ook erg op prijs gesteld. Bovendien moet je je geen overdreven angst laten aanpraten door tussentijds dalende koersen en macro-economische of politieke perikelen. Mensen lijken weleens te vergeten dat recessies bij een economie horen. Wie daar niet tegen kan, kan beter niet beleggen.

Fintessa heeft het label ‘VRY van Fintessa’ gelanceerd. Onder dit label biedt Fintessa de mogelijkheid om lijfrentegelden te beleggen in de periode waarin de uitkering vrijvalt. Miljoenen Nederlanders zijn immers bezitter van een lijfrente; een verzekering of een rekening waarmee met hulp van de Belastingdienst vermogen is opgebouwd als aanvulling op het pensioen. Op of rond de pensioendatum moet dat opgebouwde vermogen gebruikt worden voor de aankoop van een periodieke lijfrente-uitkering. De hoogte van de uitkering  is gebaseerd op de rente die de desbetreffende bank of verzekeraar biedt op het moment waarop de lijfrente-uitkering wordt aangekocht. Zoals wij al eerder aangaven is die rente al lange tijd heel erg laag, waardoor de pensioenaanvulling vaak erg tegenvalt. Fintessa biedt met ‘VRY va Fintessa’ de mogelijkheid om met die gelden door te beleggen.

Veel nieuwe cliënten weten ons te vinden via mond-tot-mond reclame. Een groter compliment kun je niet krijgen. Niet voor niets hebben wij acht jaar aaneengesloten de Cashcow Award voor Beste Vermogensbeheerder in de wacht gesleept. Dat is een publieksprijs en het is natuurlijk heel fijn dat er zo veel mensen de moeite nemen om op jouw bedrijf te stemmen.

Fintessa BV
Amsterdamsestraatweg 37
3744 MA Baarn
T: 035 543 14 50
E: info@fintessa.nl
W: Fintessa.nl